Et vell av muligheter

  netCommercer er svært funksjonsrikt og fleksibelt. Mengder av funksjoner kan skrus av og på - helt ned på brukernivå.  Alle tekster kan fritt oversettes til så mange språk man måtte ønske.

   

   

  netCommerce dekker også de fleste bedrifters behov til hjemmeside i tillegg til nettbutikk. Ved bruk av rollestyrt tilgangskontroll til de enkelte sidene kan netCommerce også dekke behov til enkle intra- og ekstranett. netCommerce tillater fritt antall roller.

  netCommerce er bygd rundt prinsippet om at informasjon i størst mulig grad skal vedlikeholdes ett sted. For de fleste kunder vil dette si i ERP-systemet. Informasjon om varer, varegrupper, kunder og liknende hentes automatisk fra ERP-systemet.

  KONFIGURERIN

  Eksempler på funksjonalitet:


  • Fleksibelt
   Stort sett all funksjonalitet i netCommerce kan skrus av og på ved bruk av parametere, om ønskelig helt ned til den enkelte bruker. Hierarkiet for parameterstyring er som følger: Installasjon/nettbutikk - Kunde - Bruker. På de overordnede nivåene kan en parameter settes til av eller på, samt tvunget av eller tvunget på. Dersom en parameter er satt tvungen vil den ikke kunne overstyres lenger ned i hierarkiet. På denne måten kan en innstilling gjelde hele netbutikken, eller for alle brukere på en gitt kunde, eller for en spesifikk bruker.
    
  • Portal-funksjonalitet
   Lag egne sider/menyvalg med redaksjonelt innhold. Teksten redigeres enkelt i en innebygget wordliknende tekstbehandler.
   Dette kan brukes til å informere kundene om generell informasjon som salgs- og leveringsbetingelser, bedriftens historikk, generelt om virksomheten osv.
   Ved å styre lesetilgang ved brukerroller kan man velge å tilgjengeliggjøre bestemt informasjon kun til utvalgte kunder - gi for eksempel A-kunder tidlig informasjon om produkter som kommer osv.
   Denne funksjonaliteten kan også enkelt brukes til å lage et enkelt intranett for bedriftens ansatte.
    
  • Nyheter
   Nyheter merkes med publiserings- og utløpsdato. Om ønskelig kan de deles inn i nyhetsgrupper - som for eksempel nyheter om bedriften, produktnyheter, pressemelding osv
    
  • Dynamisk meny
   Menyen styres fritt i netCommerce. Menyvalg kan være sider med redaksjonelt innhold, de kan være produktoversikter, nyheterssider, kampanjer, kataloger, favorittlister med mer.
   Hvert enkelt menyvalg har sin egen publiseringsdato, og dato for når valget ikke lenger skal vises. Man kan også bestemme hvilke brukerroller som skal kunne se et menyvalg, hvilke språk det skal være tilgjengelig for osv.
    
  • Fritt antall språk
   Alle ledetekster, menyer, sider med redaksjonelt innhold med mer kan fritt oversettes til så mange språk man måtte ønske.
   Språk styres pr bruker, samt at man når som helst kan velge å vise sidene på et annet språk.
    
  • Dynamiske skjemaer
   Lag egne skjemaer - eller, formularer -  i netCommerce. Eksempler på skjemaer kan være Kontakt oss, Bli kunde og Ris & Ros.
   Hvert skjema kan settes opp med egen epost-adresse som avsender, og en adresse der det utfylte skjemaet skal leveres.
   Når en bruker har besvart et skjema sendes det en epost til ønsket mottaker hos dere, samt at resultatet lagres i netCommerce' database.
   Om ønskelig kan man, for hvert enkelt skjema, redigere en tekst som automatisk sendes brukeren etter at denne har besvart skjemaet. Denne teksten kan for eksempel være "Vi har mottatt din forespørsel om å bli kontaktet. Vi takker for henvendelsen, og kommer tilbake til deg snarest mulig. Med vennlig hilsen Netbutikken"
    
  • Banner
   Toppbildet på startsiden kan bestå av en samling bilder, som alternerer automatisk. For hvert enkelt menyvalg kan man i tillegg angi et eget banner, som skal gjelde for dette menyvalget og eventuelle undermenyer.
    
  • Kjedefunksjonalitet
   netCommerce har god støtte for kjeder og andre med behov for flere siter. Dette inkluderer funksjonalitet for single-sign-on fra felles kjedeside til relevant medlems side, kampanjer, bruk av felles informasjon fra kjedeside til alle - eller utvalgte - medlemmer, felles bilde- og designdatabase osv
    
  • Integrasjon med innkjøpsportaler
   netCommerce har støtte for integrasjon med innkjøpsportaler, ved bruk av OCI 3.0 standard (Open Catalog Interface) fra SAP
    
  • Kampanjer
   netCommerce støtter datostyrte kampanjer. En kampanje kan bestå av et fritt valgt antall produkter. Kampanjer kan om ønskelig administreres sentralt, av et kjedekontor eller liknende, og så publiseres på den enkelte medlems side. En kanpanje kan settes "tvungen", da vil den automatisk vises på hver medlems side. Dersom den settes valgfri velger hver medlem i sin administrasjonsmodul om den enkelte kampanjen skal vises eller ei.
    
  • Katalog
   netCommerce støtter et fritt antall kataloger. En katalog er en samling dataelementer med beslektede egenskaper, uavhengig av varegruppestruktur og liknende. Katalog kan brukes til å lage en side over oppskrifter, forhandlere, leverandører, samarbeidspartnere, kunder eller liknende. Hvert katalogelement kan beskrives med en tittel, et bilde, en redaksjonell tekst osv. Hvert element kan også merkes med et kriterie, som så kan brukes til søk.
    
  • Automatisk genererte produktmenyer ut i fra varegruppestruktur i ERP-systemet
   netCommerce kan bygge en produktmeny automatisk, utifra definerte produkt- og varegruppestrukturer i ditt ERP-system. Endres strukturen i ERP-systemet, så endres produktmenyen automatisk i netCommerce.
    
  • Manuelle produktmenyer
   Om produkt- og varegruppestrukturen i ERP-systemet ditt ikke passer som en salgsorientert struktur i netCommerce kan du naturligvis bygge produktmenyen selv i netCommerce.
    
  • Produktlister
   Produktlister (som favorittlister, plankjøp, varesøk med mer) kan sorteres på varenummer, varenavn, leverandør, kjøpsfrekvens og pris.  
    
  • Favorittlister
   Hver enkelt bruker av netCommerce kan bygge sine egne favorittlister av produkter. Brukeren kan så velge en favorittliste, og handle direkte fra denne.
    
  • Plankjøp
   En del ERP-systemer har funksjonalitet for plankjøp, pr kunde. Plankjøp er en måte å styre brukeren inn mot et dedikert utvalg av produkter. Plankjøpet kan ofte også settes opp med egne priser, uavhengig av andre pris- og rabattregler som måtte være definert i ERP-systemet. netCommerce støtter denne funksjonaliteten, og lar dessuten brukeren legge til og fjerne produkter fra sitt plankjøp.
    
  • Sortimentsstyring
   Det er ikke gitt at alle kunder skal kunne handle fra hele sortimentet. Kanskje er det varer som ikke er relevante for en gitt kundegruppe, eller kanskje er det til og med varer det foreligger eksklusivitetsavtaler på. netCommerce støtter dette ved å importere regelsett fra ERP-systemet.
    
  • Anbefalte produkter
   Det enkelte produkt kan merkes som anbefalt. Dette vil være produkter en ønsker å promotere ekstra, om det skulle være spesielt egende produkter, nyheter eller såkalte hyllevarmere en ønsker å sluttselge. Denne merkingen gjøres gjerne i ERP-systemet.
   På netCommerce' forside vil så et anbefalt produkt fra hver produktgruppe vises. Når man blar seg gjennom produktmenyen vil et anbefalt produkt fra hver gruppe på aktuelt nivå vises.
    
  • Håndtering av lisenskoder (for salg av medisiner, alkohol etc)
   Enkelte typer varer er belagt med strenge krav både med hensyn til selger og kjøper. For at en kunde skal kunne kjøpe eksempelvis alkohol kreves det en gitt godkjenning. Dette merkes gjerne i ERP-systemet - hvilken godkjenning for kjøp en kunde har, og hvilken godkjenning som kreves for kjøp, på den enkelte vare.
    
  • Ordrehistorikk med gjenkjøpsmulighet
   Brukeren får tilgang til sin ordrehistorikk i netCommerce. I ordrehistorikken kan man velge å legge en kopi av hele ordren, eller enkelte varelinjer, i handlekurven. Dette for å gjøre det lettere for brukeren å handle på nytt.
    
  • Venteordrer
   Brukeren kan velge å lagre sin handlekurv som en venteordre, og så plukke den frem igjen senere. Hver enkelt bruker kan gjerne ha flere venteordrer, som så plukkes frem når det måtte passe. Dette er spesielt relevant for brukere som handler regelmessig, med produkter av forskjellige kategorier. Som eksempel kan man tenke seg en kjøkkensjef, som gjerne handler tørrvarer, kjøl og frys i "bolker". Vedkommede kan være i ferd med å bygge opp en omfattende handlekurv over tørrvarer, for så å få et plutselig behov for å handle noen frysevarer. Handlekurven med tørrvarer lagres som en venteordre. Etter at frysevarene er bestilt hentes venteordren tilbake i handlekurven, og flere tørrvarer kan legges til. NB! netCommerce krever ikke den type handlemønster, men legger til rette for det, for de brukertyper som har nytte av det.
    
  • Anbrekk (delte pakker / minste enhet)
   Standard salgsenhet i netCommerce hentes fra ERP-systemet. Om ønskelig tillater netCommerce salg av delte pakker - såkalt anbrekk. Man kan i ERP-systemet i så fall angi pr vare om anbrekk skal tillates for den enkelte vare. Dette betinger støtte for det i aktuelt ERP-system.
    
  • Nettopriser
   netCommerce støtter bruk av kundespesifikke priser. Dersom man i ERP-systemet angir nettopris pr kjøpskvanta kan netCommerce også ivareta kvantumsrabatter - pr varelinje.
    
  • Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også...
   Ved visning av et gitt produkt i netCommerce kan man om ønskelig vises hvilke andre produkter andre kunder som har kjøpt dette produktet kjøpte i tillegg.
    
  • PDF-generator
   netCommerce støtter bruk av PDF-generator for å lage profesjonelle ordrebekreftelser.
    
  • Egenregistrering av kunder
   Om ønskelig kan netCommerce tillate at kunder registrerer seg selv, for så å bli overført til ERP-systemet. I så fall kan netCommerce sende en automatisk epost til ordrekontor eller liknende med varsel om at en ny kunde er reigstrert. Dette anbefales å kombinere med enten kredittkortbetaling, eller automatisk kredittsjekk via Lindorff.
    
  • Egenregistrering av brukere
   Om ønskelig kan netCommerce tillate at brukere registrerer seg selv, dersom de vet for eksempel sitt kundenummer. I så fall kan netCommerce sende en automatisk epost til ordrekontor eller liknende med varsel om at en ny bruker er reigstrert.
    
  • Varetelling
   En del netCommerce-kunder har kunder som er såvidt små at de ikke har egne fullverdige løsninger for økonomi, logistikk med mer. netCommerce tilbyr funksjonalitet for varetelling, enten via webgrensesnittet eller via håndterminaler. Vår kundes kunde kan til enhver tid få en utskrift av sin varetelling (lagerbeholdning) til et gitt tidspunkt, med relevant gjenkjøpsverdi. I tilfeller der sluttkunden gjør en andel av sitt innkjøp hos andre enn vår kunde kan sluttkunden gjerne legge til ukjente varer i tellingen, men må da angi varenavn og gjenkjøpspris for varen manuelt.
    
  • Reklamasjoner
   netCommerce kan støtte reklamasjoner via nettbutikk. Dette kan i så fall gjøres via fakturahistorikk i netCommerce. Om ønskelig kan netCommerce settes opp slik at registrerte reklamasjoner først må godkjennes av administrator i netCommerce før den er å anse som godkjent.
   Dette er funksjonalitet som foreløpig kun finnes i eldre versjoner av våre nettbutikker. Vil bli implementert på forespørsel. Etter en eventuell implementering vil den inngå som en del av netCommerce' standardfunksjonalitet.
    
  • Avstandsberegning via integrasjon med Geodata
   netCommerce inneholder funksjonalitet for avstandsberegning mellom gateadresser i Norge. Denne funksjonaliteten betinger at det inngås avtale med Geodata.
    
  • Kortbetaling
   netCommerce kan integreres med eksempelvis NetAxept for kredittkortbetaling. Denne funksjonaliteten betinger at der inngås avtale med NetAxept, og normalt også kortselskap.
   Om ønskelig kan netCommerce integreres med Paypal. Dette betinger at det opprettes en bruker hos Paypal.
    
  • Automatisk kreditsjekk via Lindorff
   netCommerce kan integreres med Lindorff, for automatisk kredittsjekk av kunder. Dette kan benyttes både ved nyregistrering av kunder, og for periodisk automatisk kredittsjekk av eksisterende kunder. En glimrende måte for å redusere tap på fordringer!